De kosten van de behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering en vallen onder het eigen risico. Een consult duurt 60 minuten. Het uurtarief hangt af van de verzekeraar. U kunt het bedrag op de factuur terug zien. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts nodig. De behandeling valt onder de Generalistische Basis GGZ.

Wanneer de verzekeraar de kosten van de behandeling niet (meer) vergoedt reken ik een vast tarief per consult van € 94,=

Ik heb contracten met alle verzekeraars, behalve met Menzis, HEMA, Anderzorg en Azivo. Als u een restitutiepolis heeft bij één van deze verzekeraars dan worden de kosten  voor 100% vergoed. Als u een naturapolis hebt is dat 75% van de kosten.

© 2018 Lampenistenpers | Psychologenpraktijk Boekhoudt | email