Het Zorgprestatiemodel:
Vanaf 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel in de Geestelijke Gezondheidszorg ingevoerd. Dit is een nieuwe manier waarop de kosten van de GGZ in Nederland worden berekend en vergoed.
Het Zorgprestatiemodel beoogt transparanter voor cliënten te zijn.

Hoe werkt het Zorgprestatiemodel?
Het fundament van dit model bestaat uit prestaties.
• De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert (bijvoorbeeld GZ-psycholoog of psychiater).
• De prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft. Factoren zoals het beroep van de behandelaar, de duur van elk consult en de plek waar de zorg plaatsvindt wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.
• Zowel voor cliënt als behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Er hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

Wat verandert er op de rekening?
U kunt op de rekening en betalingsspecificatie van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren, u krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en hoeveel u van uw eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.
Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar.

Wat is zorgvraagtypering?
De zorgvraagtypering wordt gedaan door de behandelaar op basis van de HoNOS+ vragenlijst. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf (of met u samen) ingevuld aan de hand van uw klachten en problemen. Op basis van de antwoorden op de HoNOS+ bepaalt de behandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt.
Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Wat kost het?
U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ.U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Dat is in 2022 €385,00.
Als een behandeling gestart is in 2021 en doorloopt in 2022, wordt zowel het eigen risico van 2021 als het eigen risico van 2022 aangesproken. Ik heb contracten met alle verzekeraars, behalve met Menzis, HEMA, Anderzorg en Azivo. Als u een restitutiepolis heeft bij één van deze verzekeraars dan worden de kosten  voor 100% vergoed. Als u een naturapolis hebt is dat 75% van de kosten.

Tarieven

Welk bedrag gedeclareerd wordt hangt af van het aantal gewerkte minuten. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Per verzekeraar wordt een ander bedrag vergoed, dat betreft een percentage van het NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) tarief.

C00367  behandeling 30 minuten  € 85,16

C00497  behandeling 45 minuten  € 120,99

C00627 behandeling 60 minuten  € 143,71

 

 In 2024 vergoedt Zorg en Zekerheid maximaal 750 minuten (12,5 consulten van 60 minuten).

 

 

 

 

 

 

© 2018 Lampenistenpers | Psychologenpraktijk Boekhoudt | email