EMDR

Ik heb me gespecialiseerd in het werken met EMDR, wat staat voor Eye Movement Desensitisation Reprocessing. Dit betekent dat door middel van oogbewegingen nare gebeurtenissen minder gevoelig gemaakt worden en alsnog verwerkt. Deze therapievorm  wordt gekenmerkt door beleven en niet zo zeer door praten.
Het is een behandelvorm die in eerste instantie ontwikkeld is voor mensen die last hebben van de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis oftewel een trauma.
In de loop der tijd zijn er nog vele toepassingen bij gekomen en het onderzoek naar de mogelijkheden is nog in volle gang.
EMDR kan toegepast worden bij alle klachten of symptomen die gevoed en in stand gehouden worden door herinneringen aan gebeurtenissen die op de een of andere manier betekenisvol zijn geweest.
Je kan denken aan pijnklachten, eetproblemen, angst om auto te rijden, angst voor ziekte en ziekenhuizen, angst voor de tandarts, paniek, claustrofobie, angst voor overgeven, slikangst.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?
Allereerst moet in kaart gebracht worden welke klachten er zijn en door welke herinneringen deze klachten als het ware in het hier en nu worden aangestuurd.
Dat kan soms meteen duidelijk zijn ,soms kost het even wat zoekwerk.
Als de gebeurtenissen in kaart zijn gebracht wordt een rangorde gemaakt.

Daarna wordt u gevraagd aan de nare gebeurtenissen terug te denken, inclusief de beelden, de gedachten en de gevoelens bij de herinnering. Als de herinnering duidelijk is opgehaald wordt u gevraagd een lichtbalk te volgen met uw ogen of te luisteren naar tikjes die u door een koptelefoon te horen krijgt. De verwerking van de gebeurtenis wordt zo op gang gebracht en gaat net zo lang door tot de gebeurtenis geen nare gevoelens of spanning meer oproept.
We weten en ervaren dát EMDR werkt, maar hóe precies is  nog niet helemaal duidelijk, er wordt nog veel onderzoek naar gedaan.
We veronderstellen wel dat het geheugen op het moment van verwerken met EMDR zo in beslag genomen wordt door het bewegen van de ogen of het luisteren naar de tikjes dat de herinnering niet meer goed onthouden kan worden en zonder emotionele lading als het ware weer in het het geheugen terug gezet wordt.

“Het lijkt of er iets van mijn schouders valt; ik voel geen druk meer in mijn hoofd; ik kan er gewoon aan denken zonder dat het bedreigend is; ik denk niet meer aan het beeld; het beeld is er nog wel maar heel vaag; ik dacht dat ik het nooit uit mijn hoofd zou krijgen maar ik kan het wel verwerken; ik zie het nog wel, maar ik kan er naar kijken.”

”Ik dacht in het begin dit kan toch niet werken, ik stond te kijken over wat ik zei.”
” Het is nu net of ik naar een film kijk zonder geluid; ik kan er gewoon naar kijken zonder naar gevoel erbij.”
” De beelden worden vaag. “

De oogbewegingen en de tikjes stimuleren het brein waarschijnlijk ook om neurale verbindingen te maken tussen de gebieden die betrokken zijn bij de reacties op ingrijpende gebeurtenissen. Er kan daardoor een andere kijk op die gebeurtenis ontstaan en er komt weer ruimte voor positieve emoties en herinneringen.

”Teruggaan naar dat nare moment en dat moment onder ogen zien, wat voel je erbij en is dat gevoel realistisch, het gevoel bij het beeld veranderen en daardoor anders naar jezelf kijken net zolang tot het helemaal goed voelt”.
“Het lijkt wel of ik dat meisje van toen naar nu verplaats.”

EMDR vertoont overeenkomsten met de REM-slaap (Rapid Eye Movement). REM-slaap is belangrijk bij het organiseren en vastleggen van herinneringen. Als het lichaam niet in staat is om op natuurlijke wijze tijdens de slaap ervaringen te verwerken kan EMDR een goed alternatief zijn.

“Het is alsof het opgeruimd is in je hoofd, je hebt een nieuwe denkwijze gekregen waardoor je makkelijker leeft.”

© 2018 Lampenistenpers | Psychologenpraktijk Boekhoudt | email