test

Kosten en vergoedingen

 


De kosten van de behandeling worden vergoed vanuit de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheids Zorg (GB GGZ).

De vergoeding gaat  per product, te weten een kort, een middel product of een intensief product. Elk product heeft een vaste  maximale prijs.

Kort: € 472,65

Middel:  € 805,34

Intensief: € 1262,82

Chronisch: € 1165,48

In het eerste gesprek bespreken we wat de klachten zijn, welke diagnose gesteld wordt en welk product nodig is. De kosten worden als de behandeling is afgesloten in rekening gebracht bij de verzekeraar.

Mocht het zo zijn dat de verzekeraar de kosten van de behandeling niet (meer) vergoedt dan reken ik een vast tarief.

Ik heb contracten met alle verzekeraars. Vanaf 2018 heb ik geen contract met Menzis,HEMA, Anderzorg en Azivo


© 2012 Lampenistenpers Psychologenpraktijk Boekhoudt; telefoon 0297 569601, email