test

Negatieve overtuigingen en EMDR

 

Het kan zijn dat u niet zo zeer en bepaalde klacht heeft maar dat u in de loop der tijd bepaalde negatieve opvattingen over uzelf of over de wereld heeft ontwikkeld. Ideeën waarvan u wel wéét dat die niet kloppen maar die voor u toch waar aanvoelen. We noemen dit kerncognities. Meestal zijn we met deze overtuigingen niet geboren maar ontwikkelen we die in de de loop van onze ontwikkeling.

Voorbeelden van kerncognities zijn:
“Ik heb veel wantrouwen, ik vind mensen vrij egoïstisch”
“Ik ben niet goed genoeg”
“Niemand mist me, laat mij maar gaan, ik ben iedereen tot last”
“Ik moet laten zien dat ik het waard ben”
“Ik ben een loser”
“Ik ben niets”
“Ik ben verantwoordelijk”

 

Wat kan bijdragen aan het ontstaan van negatieve ideeën zijn nare  ervaringen in de geschiedenis zoals pesten, (seksueel)misbruik, mishandeling of  het ontbreken van genoeg veiligheid en ondersteuning door affectieve verwaarlozing en afwijzing. Voor het corrigeren van deze overtuigingen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en een veilig beeld over de wereld is EMDR ook een hele adequate techniek gebleken. De werkwijze is dezelfde als die bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Nu zoeken we samen naar díe gebeurtenissen die als het ware bewijzen dat de opvatting gevoelsmatig wáár is.
De herinneringen zullen opgehaald worden uit het geheugen en d.m.v. oogbewegingen of luisteren naar tikjes alsnog verwerkt worden. Er zal zo een andere kernopvatting kunnen ontstaan.

“Alles is op zijn plek gevallen, ik denk nu heel anders, ik ben niet meer bang om verlaten te worden. Het is alsof ik mezelf meer respecteer, ik reageer maar gewoon, elke reactie is goed, ik ben ook meer een mens.
Ik weet nu wat de knelpunten zijn, ik heb meer vertrouwen in het leven.” 

 ”De therapie gaf mij een andere kijk op wat er toen gebeurd was en dat ik er niks aan kon doen.”

”Ik merk dat mijn gedachten in de loop der tijd veranderen en dat gebeurtenissen soms helemaal niet zijn zoals je denk.”

 

© 2012 Lampenistenpers Psychologenpraktijk Boekhoudt; telefoon 0297 569601, email